“วัดระดับพลังรักษ์โลกในตัวคุณ
ว่าช่วยลดโลกร้อนแค่ไหน”

ลดการสั่งดิลิเวอรี จาก 4 ครั้ง/เดือน

ลดขยะเศษอาหารจากการกินเหลือ
หรือการปรุงอาหาร จากวันละ 1.15 กก

ปรับอุณภูมิแอร์ในบ้าน จาก 23 °C

ลดใช้พลังงานในบ้านในทุก ๆ วัน

ปรับการเดินทางในทุก ๆ วัน